Për Ne

Firma YAPRAK është themeluar në vitin 1992 me iniciativën e Cevdet Bayraktar, i cili ndërmorri hapa për themelimin e saj në fillim duke  bërë shitje në një shitore të vogël.

Hapin e parë e bëri duke hyrë në sektorin e bujqësisë, por pas një kohë të shkurtër për shkak të luftës në vitin 1999 është detyruar ta ndërprejë këtë veprimtari për rreth 4 vite.

Firma YAPRAK në vitin 2003 i rifillon aktivitetet e veta dhe fillon të rimëkëmbet gjë e cila i mundëson të fillojë me import dhe eksport dhe të jetë një prej 5 firmave të para të cilat veprojnë në sektorin e bujqësisë.

Firma YAPRAK nuk do te heq dore nga mentaliteti i shërbimit kualitativ pa bërë asnjë dallim ndaj firmave me të cilat ka bashkëpunim.

Qëllimi i firmes tonë është t'i plotesojë nevojat e tregut të Kosovës me prodhime të bujqësisë dhe me këtë ta sigurojë kenaqesinë e klientëve të saj. Ky ka qene parimi me të cilin ka vepruar dhe do të veprojë në të ardhmen. 

Kosova Haber